Blog

08/03/2015 Posted March 8, 2015

0

A bacurih xaaguk Sidiicaamoh exxal siinih xayyosnam Qafar Afih Feeral 40 hayto liggidi yendebbeemih Gaabuuti mandaral UDC kee Afar Pen Qafar eglaali qekuh luk bicisse

Read More »

0

0

Duma Luciiy, away Ardi Posted March 7, 2009

0

Nagaaleeh, qafar ummatey. Wagittó emeqaay, duma Lucy 3.4 milih ( malyuunih ) karmá le geytimteh sugteeh, away Ardi teetik nabuk 4.4 milih ( malyuunih ) karmá le

Read More »