08/03/2015 Posted March 8, 2015 by admin

0

A bacurih xaaguk Sidiicaamoh exxal siinih xayyosnam Qafar Afih Feeral 40 hayto liggidi yendebbeemih Gaabuuti mandaral UDC kee Afar Pen Qafar eglaali qekuh luk bicisse Qaffayda kee Qafar Rakaakayih Doolatak Qad Daqar deraafil Geen seehadayti lafay baadal kaxxam ayti gexxo bahte. Kalah kaadu siinih xayyosnam Gifta Qabbaas Doogali Qabbaas ay Qafar Af kee Qaada mixigih yanillih abne angaarawa.
Ankactu emeqa!

RIUk Qafar Afih Exxa