All posts in: "Xaagu"

  1. (Hanfare/Canfaxe) Amoyti reedah Gifta Acmed Yassiin, Qafar diaspoorah afak yecee kutba
  2. Asaqiita Magaalal 3hayto adda yekke koboxuk edde yewqen maybalaalaqa, Desember alsak 26hayto, sanatak 2010
  3. Duma Luciiy, away Ardi

    Nagaaleeh, qafar ummatey. Wagittó emeqaay, duma Lucy 3.4 milih ( malyuunih ) karmá le geytimteh sugteeh, away Ardi teetik nabuk 4.4 milih ( malyuunih ) karmá le…